Mon - Sat: 9:00 - 18:00
Sat-Sun Closed
032 336833
Телефон
Пловдив, ул. „Княз Александър   I-ви Батенберг“ 42

Писмени преводи

Писменият превод представлява писмено предаване на текст от изходен език на един или повече целеви езици. Цената на писмените преводи се определя на база една машинописна страница, която съгласно БДС съдържа 1800 знака, 30 реда х 60 знака на ред, с включени интервали.

 Ако искате да научите повече за това как да изчислите колко знака се съдържат в текста, който искате да преведем, натиснете тук. Можете да намерите и още любопитни факти за писмения превод в нашия блог.

 Писмените преводи, които извършваме, включват превод на документи на фирми и граждани:

 •  кореспонденция
 • договори, споразумения, удостоверения за актуално състояние,
 • учредителни документи
 • счетоводно-финансови документи
 • тръжна документация и др.

А също и документи, издадени от официални институции и учреждения, като например: 

 • общини – удостоверения, за раждане, граждански брак, семейно положение, постоянен адрес и други бланкови документи.
 • съдилища – свидетелства за съдимост, съдебни решения по семейно, гражданско, търговско и наказателно право,
 • образователни институции – дипломи за средно и за висше образование, академични справки, уверения, служебни бележки и др. удостоверения.
 • НОИ – удостоверения и разпореждания за пенсия, документи за осигурителен стаж и доход и т.н.
 • НАП – ревизионни актове, данъчно-осигурителни документи.
 • здравни заведения – епикризи, болнични листове, медицински изследвания, експертни решения на ТЕЛК и др., както и всякакви други документи, издадени от български или чуждестранни институции.

За повече информация относно цените, виж тук.

 

© Copyright 2024 Via Littera.. All Rights Reserved.

Search