Mon - Sat: 9:00 - 18:00
Sat-Sun Closed
032 336833
Телефон
Пловдив, ул. „Княз Александър   I-ви Батенберг“ 42

Легализация

Легализация на документи

Легализацията на документи представлява надлежното удостоверяване на истинността на даден документ, който подлежи на представяне в чужбина или на документ от чужда държава, притежаващ нужните реквизити, който трябва да послужи в Република България.

Документите от Република България подлежат на предконсулска заверка в различни министерства и институции в зависимост от издаващото учреждение, след което могат да бъдат представени за заверка и в дирекция „Консулски отношения“ към МВнР.

Документите от чужбина се снабдяват с превод, след което той се заверява от дирекция „Консулски отношения“ към МВнР. Важно условие е върху документите, издадени от страна по Хагската конвенция (списъкът можете да видите тук), да бъде поставен Апостил.

Документите, издадени от държавите, с които Република България има подписани двустранни договори за правна помощ (списъкът можете да видите тук), не се нуждаят от поставяне на Апостил, като трябва да бъдат заверени от оторизираното в договора ведомство.

Относно срокове и цени, моля, свържете се с нас.

© Copyright 2024 Via Littera.. All Rights Reserved.

Search